S:t Olavsleden shop
Go to www.stolavsledenshop.se to buy

Go to www.stolavsledenshop.se to buy


Go to www.stolavsledenshop.se to buy

Pilgrimsliv
 - handbok för vandrare vänder sig till den som är intresserad av pilgrimsvandringen som idé. Här finns bakgrund, tankar och fakta om pilgrimsvandringen. Boken kan också fungera som en handledning för att leda en grupp på vandring.

Boken innehåller tre delar. Pilgrimens historia och omvärld. En tolkning av pilgrimens själ, teologi och avslutas med det praktiska kring pilgrimsvandringen. Handboken vänder sig till den enskilde och grupper som vill ha stöd för att börja eller fortsätta med pilgrimsvandring. I anslutning till de olika kapitlen finns frågeställningar till texten och i slutet av boken ett kapitel som riktar sig till den som vill använda boken i kurssammanhang.

Författare:
Hans-Erik Lindström
Illustratör: Ninna Grefbäck Aronsson
Utgiven: 2005
Fotograf: Kjell Samuelsson
Formgivning och omslag: Olle Frankzén
Förlag: Verbum
Format: 140 x 190  mm 
Antal sidor: 160

329 SEK
This product is out of stock